Com afecten les drogues?

menu_afecten

En general, el consum de drogues afecta la nostra salut i, a més, pot ser el causant de provocar problemes greus com ara accidents de trànsit, violència, bregues, trastorns personals i patir situacions sexuals de risc.

El consum de drogues provoca danys, tant a curt termini com a llarg termini. Així doncs, els efectes de les substàncies més consumides pel jovent són:

L’ALCOHOL és un depressor del sistema nerviós, això vol dir que alenteix/adorm les funcions vitals. Depenent de la quantitat que es pren el cos reacciona de manera diferent. En dosis baixes i/o moderades pot provocat eufòria. En dosis altes minva les funcions vitals i pot arribar fins i tot al coma. Afecta la capacitat d’autocontrol, i inicialment produeix eufòria i desinhibició.

El TABAC és una droga estimulant del sistema nerviós central. Durant la combustió s’originen més de 4.000 productes tòxics diferents. Fumar un cigarret suposa exposar-se als efectes d’aquestes substàncies perjudicials per a la salut (càncer, malalties broncopulmonars i cardiovasculars…) i el risc de desenvolupar una dependència.

El CÀNNABIS és un pertorbador del sistema nerviós. Quan es consumeix els efectes més destacables són la sensació de relaxació, rialles incontrolades, dificultats per pensar i seguir converses, ulls vermells, augment de la fam, alentiment general, sequedat a la boca… així com alteracions en la memòria i l’aprenentatge, desmotivació i possibles alteracions psiquiàtriques. Els efectes es manifesten més aviat si aquesta substància és inhalada (fumada) que si es pren per via oral (menjada en coques, infusions).

El consum de drogues pot dur a patir una ADDICCIÓ, dependència de la substància.

Per a més informació dirigeix-te a la nostra web

+INFO