Què diu la llei?

menu_lei

Dues lleis estatals són clau en relació amb les drogues en l’àmbit general:

  •  La Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana. L’article 25 fa referència, entre d’altres, que és una infracció greu consumir en espais públics, així com estar en possessió de drogues i l’abandonament d’estris o instruments per consumir-ne.
  •  La Llei orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. L’article 368 disposa que s’ha de castigar amb penes de presó i multa, entre d’altres, els que conreen, elaboren o trafiquen, o bé promouen, afavoreixen o faciliten el consum il·legal de drogues o en posseeixin amb aquests fins.

Lleis autonòmiques de les Illes Balears:

La comunitat autònoma de les Illes Balears es regeix per les lleis estatals esmentades. A més, cada municipi pot establir normatives que regulin l’ús de les drogues legals (alcohol, tabac) en el seu territori.

Per a més informació dirigeix-te a la nostra web

+INFO