- Presentació -

- Direcció General de Salut Pública i Participació
- Servei de Salut, Illes Balears
- Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
- Associació Espanyola contra el Càncer
- Associació Balear d'Infermeria Comunitària
- Col·legi Oficial d'Infermeria, Illes Balears
- Societat Balear de Medicina Familiar i Comunitària

organitzen aquest concurs per a docents dels centres educatius de les Illes Balears que treballin la promoció d’hàbits saludables i/o la prevenció de consum de tabac amb el seu alumnat. Es vol donar visibilitat a tota la feina que es fa des de les aules, així com propiciar un espai creatiu per difondre missatges preventius entre l’alumnat i també adreçats a la ciutadania.

Els treballs es poden iniciar durant els dos primers trimestres de l’any escolar. El mes de maig s’entreguen els premis aprofitant la commemoració de la Setmana sense Fum i el Dia Mundial sense Tabac (31 de maig).

Podeu trobar tots els treballs i informació de les edicions anteriors.